AUDITIES

Elk jaar zijn er audities voor onze wedstrijdteams.
Verdere informatie zal tijdig op deze pagina te vinden zijn.